43146183 2196382727310538 7864922233871794176 n

TRỤC LỢI NGAY TRONG 2 LẦN QUỐC TANG

Chỉ một thời gian ngắn cả nước phải chịu 2 lần quốc tang. Khắp nơi ngưng các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng, cờ Tổ Quốc rủ xuống trong giải băng tang. Thông qua các nghi lễ quốc tang, Nhà nước cũng hàm ý nhắc nhở toàn dân kiềm nén mọi bức xúc để hướng niềm tiếc thương đến người đã khuất

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản