D7022830 db35 4be8 af19 a9805eabae1a cx0 cy7 cw0 w1023 r1 s

TQ dùng VN để ‘đỡ đạn’ trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Nếu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới theo ý tưởng của Trung Quốc được xúc tiến thành công tại Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á này có thể trở thành một điểm “trú ẩn” cho nguồn hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang thành hình giữa hai cường quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản