Safe image 5 5

TP. Đà Nẵng xin Thủ tướng Chính phủ “chuộc” lại SVĐ Chi Lăng

 TP. Đà Nẵng có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin được “chuộc” lại sân vận động Chi Lăng.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản