Hl 0715 002

Tòa đại sứ Đức tại Hà Nội từ chối cấp visa cho người Việt Nam sang học nghề y tá

Tòa đại sứ Đức tại Hà Nội vừa từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho 13 người Việt Nam sang Đức tham dự một khóa huấn luyện y tá.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản