Vn thon quang tri nhieu lanh dao 1

Thôn chỉ có một nhà dân, còn lãnh đạo ‘đông như kiến’

Chuyện khó tin xảy ra ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, khi địa phương này có thôn Tràng Sòi gồm sáu nhà dân, nhưng duy nhất một nhà dân sống tại đây với ba người. Ấy vậy mà, thôn này đã tồn tại tròn 25 năm, có đầy đủ chức danh bộ máy hành chính.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản