Da5129e1 27a0 4019 8464 5c5d5858cc3d cx0 cy4 cw0 w1023 r1 s

‘Thiên thần’ Mỹ trợ giúp người dân Việt Nam

Binh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi “Thiên thần Thái Bình Dương”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Mỹ công an cộng sản