A 10

Thêm một người bị chết trong đồn công an của tỉnh Hậu Giang

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản