471d969e9b5b74c6159c5774e04724e6

Thanh Hóa và những chuyện trái khoáy động trời mãi chưa có hồi kết

104 tỷ chi cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa có lãng phí không? Với người này là có, với người kia có lẽ là không. Ví dụ như với dư luận thì đó là sự lãng phí khủng khiếp. Còn với những cá nhân đề xuất ý tưởng này chắc chắn là không lãng phí rồi, bởi vì không lãng phí họ mới mạnh dạn đề xuất một kế hoạch mà tôi tin rằng không mấy ai dám nghĩ tới trong bối cảnh này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản