Screen shot 2018 06 14 at 1 11 51 pm

Thanh Hoá: Dứa mất giá, nông dân vứt bỏ đầy đồng

Người dân ở nhiều địa phương ở Thanh Hóa đang rơi vào tình trang lao đao khi bỏ không hái quả dứa gai, nhiều hộ đã phải chặt bỏ loại cây trồng này do giá xuống quá thấp, chỉ từ 2.200 đến 4.000/kg mà vẫn không có người mua.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng