Xa lu banve vnn 090318 1

Thủy điện xả lũ để tránh vỡ đập nên nhà trôi, cầu sập

Những người đứng đầu của đập thủy điện Bản Vẽ tỉnh Nghệ An nhìn nhận việc xả lũ với lưu lượng lớn để tránh vỡ đập đã gây ra thảm họa nhà trôi, cầu sập cho khu vực hạ du.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản