Cdd0a6fb 8e9e 448b bd9f 4a2f5afefe85 cx0 cy12 cw0 w1023 r1 s

Thấy gì từ quyết định hoãn thông qua dự luật đặc khu kinh tế?

Quyết định của chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội lùi việc thông qua dự luật về đặc khu kinh tế sang kỳ họp kế tiếp cho thấy cường độ mãnh liệt của làn sóng phản đối đã buộc các nhà lãnh đạo phải nhượng bộ, ít nhất là trong thời điểm này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản