Nguyen huu tao

‘Thời bình sao mà nhiều tướng thế’

Nhiều người được phong hàm tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam, việc phong hàm tướng quá nhanh nhưng chất lượng cần suy nghĩ hay một số tướng vi phạm pháp luật trong thời gian vừa qua,… là những vấn đề mà ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đặt ra trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi của Quốc hội.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng