035654e685894f249a6ae18ff0248de8

Thế giới cần chuẩn bị tâm lý, vì khả năng xảy ra chiến tranh quân sự Mỹ – Trung rất cao

Chiến tranh là điều mà nhân loại không bao giờ muốn nhưng lại không tránh khỏi khi mâu thuẫn trở nên sâu sắc tới mức không thể giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản