Thế cuộc giằng co Mỹ – Trung đang khai triển trên mọi phương diện

Các vấn đề quốc tế quan trọng nhất mà chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump phải đối mặt không phải là Bắc Triều Tiên hay Iran, mà là nhiều thách thức tổng hợp từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc.

 

Trung Quốc Mỹ cộng sản