Vn tau trung quoc dung do tau vn 768x432

Tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam đối đầu tàu Hải Cảnh Trung Quốc

-

 

Biển Đông nợ công Giáo dục Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam