Safe image 5 1

Tài nguyên quốc gia đang bị Trung Quốc “nuốt trọn” bởi những tay bất động sản mê tiền

Nếu theo dõi thì thấy hiện nay Trung Quốc đã chiếm rất nhiều vùng đất “hiểm” của Việt Nam như: Đèo Ngang; rồi ở Hà Tĩnh, Formosa, đó là yết hầu, từ Hải Nam vào rất gần; rồi Đà Nẵng, là 1 nơi cũng rất quan trọng; tới Bauxite ở Tây Nguyên, Tàu đã chiếm. Bây giờ nếu mở thêm 3 đặc khu thì gần như chiếm gần hết lãnh thổ Việt Nam. Và không chỉ là thuê, thậm chí anh bạn láng giềng còn mua đứt các miếng đất thông qua những “con tốt” là các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang “có tiếng” nhờ quyền lực của những ông trùm chính trị và những khoản tiền Nhân Dân Tệ không bao giờ cạn kiệt.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản