11 copy copy copy 17

Tác giả sách giáo khoa lớp 1: “Bỏ 50 triệu đồng thuê luật sư “lách luật” triển khai đại trà Tiếng Việt lớp 1″

Trong bài viết trước, Giáo sư tự hào khoe lách luật, cả ngành phục vụ nhóm người bán sách đánh vần lạ, chúng tôi đã nhắc lại vai trò của (nguyên) Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản