Vn hau giang ph c vu 11 doan thanh tra2

Tỉnh Hậu Giang một năm phải ‘phục vụ’ 11 đoàn thanh tra trùng nhau

-

 

thuế nợ công Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam