Untitled 1 47

Tướng Nguyễn Thanh Hóa: ‘Cho tôi xin một cơ hội cơ hội cuối cùng để làm lại cuộc đời’

Tôi mong HĐXX cho tôi một cơ hội cuối cùng để những năm tha'ng còn lại của cuộc đời, tôi lo hương khói cho tổ tiên và làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu”, ông Hóa trình bày.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản