Vn go rung bat hop phap

Tổng giám đốc thủy điện Quảng Nam giấu cả kho gỗ rừng bất hợp pháp

Ông tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Tranh 3 đã bị phát hiện vận chuyển, cất giấu số lượng lớn gỗ rừng bất hợp pháp nghi có được từ việc phá rừng xây thủy điện.

 

Việt Nam cộng sản Nguyễn Phú Trọng công an