Tổng Giám đốc mất chức vụ mua tàu Trung Quốc được ‘khôi phục ghế’

Người bị cách chức trong vụ mua 160 toa xe hàng cũ của TQ sẽ trở lại làm tổng giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt từ 1/1/2018.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản