Safe image 3 10

Tổng công ty Đường să’t Việt Nam làm nhà vệ sinh 168 tỷ trên tàu rồi “vứt sọt rác”

Dự a’n lắp đặt 821 nhà vệ sinh trên tàu đã được đ.ầ.u tư với số tiền “k.h.ủ.n.g” hơn 168 tỷ đồng nhưng đang trở th.à.n.h một công trình tệ h.ạ.i nhất, gây bức xúc dư luận và h.à.n.h khách đi tàu.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản