Phan van vinh ra toa vnn 111918

Tướng công an Phan Văn Vĩnh ăn hối lộ mỗi tháng $200,000

Ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai tại tòa rằng cống nạp cho ông Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát CSVN Phan Văn Vĩnh $200,000 mỗi tháng và kéo dài trong nhiều tháng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản