849bcd61 5007 47a8 8508 aeff06654d1a

Tư lệnh hải quân Mỹ: Hy vọng tàu sân bay Mỹ sớm đến thăm Việt Nam lần hai

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc