Hut thuoc la tang nguy co mac benh rang mieng e1527565560259

Tỷ lệ người hút thuốc lá cao vì giá thuốc còn rẻ

Tỷ lệ hút thuốc lá còn cao và giảm chậm là do giá thuốc của Việt Nam vẫn còn rất rẻ. Theo dữ liệu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2017, giá thuốc lá của Việt Nam nằm trong 15 nước thấp nhất thế giới.

 

Việt Nam Trung Quốc công an cộng sản