Napcong 500x282

Xe tải làm vỡ nắp mương thoát nước, lộ bêtông cốt tre

Một công trình vừa bị người dân tình cờ phát hiện sai phạm sau sự cố xe tải đi qua làm vỡ tấm đan hệ thống mương thoát nước.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản