Napcong 500x282

Xe tải làm vỡ nắp mương thoát nước, lộ bêtông cốt tre

Một công trình vừa bị người dân tình cờ phát hiện sai phạm sau sự cố xe tải đi qua làm vỡ tấm đan hệ thống mương thoát nước.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng nợ công