11 copy copy copy 2 copy copy 24

Quan chức Quảng Ninh bị bắt trên sới bạc

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt một nhóm đối tượng đánh bạc trong đó có ông Nguyễn Trọng Lên (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh), ông Trần Quốc Minh (Giám đốc ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Hạ Long) cùng một số đối tượng khác.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam