Hl 1003 001

Nhà vận động vì an toàn thực phẩm bị truy tố tội ‘phá rối an ninh’

Nhà cầm quyền CSVN ở thành phố Sài Gòn vừa truy tố nhà hoạt động Hoàng Thị Thu Vang, tên Facebook là Hoàng Thu Vang, về tội “phá rối an ninh” theo điều 118 bộ luật hình sự của chế độ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản