Safe image 9 3

Sau nhà hát 1.500 tỷ, TP.HCM lại đề xuất xây bảo tàng gần 1.500 tỷ đồng

Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM vừa có tờ trình về đề a’n xây dựng Bảo tàng TP. HCM với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1.430 tỷ đồng, quy mô diện tích 8ha.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản