3 1

Sáng 20/2 Tổng thống Đài Loan ký sắc lệnh dừng hẳn tiếp nhận LĐ Việt từ ngày 1/3/2019 chỉ vì…ngày càng tăng

-

 

thuế Giáo dục nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam