Sai phạm trăm tỉ, lãnh đạo rút kinh nghiệm – vì vài nghìn lẻ, 2 lái xe m.â’t việc

Tháng 10.2018, trong khi ông Nguyễn Xuân Trường – GĐ Ban Quản lý dự án 3 (Ban QLDA3) nhận Quyết định tái bổ nhiệm bất chấp những sai phạm “khủng” tại dự án 6.300 tỉ đồng thì cũng tháng 10.2018, 2 lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TC ĐBVN) bị sa thải cay đắng trong một cuộc họp kéo dài với đầy đủ ban bệ.

 

công an cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng