6 6

Sài Gòn: Công an ngăn chặn buổi đòi công lý cho tài xế bị bắt vì chống BOT ‘bẩn’

-

 

Việt Nam thuế Giáo dục nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản