4d235c47 d2fa 4fd3 ac02 fc3b28a350dd 1

Sài Gòn: Chặt cây xong, lại kêu thiếu cây xanh!?

Phải cần khoảng... 1.000 năm thành phố Hồ Chí Minh mới thực hiện xong quy hoạch công viên cây xanh. Số liệu vừa nói được đưa ra tại Phiên họp giải trình về thực hiện quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Sài Gòn hôm 27 tháng 11 năm 2018.

 

Nguyễn Xuân Phúc thuế nợ công Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam