1 102857

Sống ở Hà Nội phải biết… chèo thuyền

Nhiều xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang bị ngập sâu gần nửa tháng nay. Muốn đi lại người dân phải chèo thuyền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản