45271022 10213076497648793 1198560007482769408 n

Sự khốn nạn mà chính quyền tỉnh Ninh Thuận đang phơi bày...

Ninh Thuận: Đền bù đất với giá ở đồng, người dân phản ứng thì đánh dân phải nhập viện.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản