Nguyen manh hung

Rộ tin tướng quân đội về nắm quyền Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN

 Tiến trình bãi nhiệm ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN có vẻ diễn ra khá chậm chạp, do mọi bước đều phải “tuần tự đúng quy trình.”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản