Quan hệ Trung Quốc - Đài Loan thêm căng thẳng vì… một con lợn chết

Xác con lợn là một vấn đề mới cho thấy quan hệ bế tắc giữa các nhà lãnh đạo Đài Loan và Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản