A1 153501488900187301634

Quảng Bình: Hàng loạt người thân của lãnh đạo xã bị "ghép nhầm" vào hộ nghèo

Hàng loạt người thân, bà con với nhiều cán bộ, lãnh đạo xã bỗng dưng "đi lạc" vào hộ nghèo để hưởng nhiều chế độ chính sách, hỗ trợ của nhà nước.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản