Tongthukyqh2cchunhiemvpqhnguyenhanhphucphatbieuphienhopubtvqh131 yvbo

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu chủ tịch nước vào ngày 23.10

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc bầu chủ tịch nước sẽ được thực hiện ngay từ đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản