7128feeebdc06f6c7dc091366456eb8f

“Quốc gia” Thanh Hóa: Nơi quan chức xưng vương, lập phòng nhì, dân chịu cảnh “sưu cao thuế nặng” như thời phong kiến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói “Thanh hoá là một Việt Nam thu nhỏ”. Nhưng với thực trạng của Thanh Hóa hiện tại, có thể xem tỉnh này như “một vương quốc độc lập” với Việt Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an