Safe image 7

Phóng viên bị xô đẩy tại nơi Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc dân Thủ Thiêm

Trong lúc chờ đồng nghiệp đưa giấy mời để vào tác nghiệp, một phóng viên đã bị cán bộ an ninh xô đẩy ra khỏi cổng, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản