Safe image 6 3

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: ‘Chưa có bằng đại học là do yếu tố lịch sử?’

Dù chưa có bằng đại học nhưng trong hồ sơ lý lịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hiệp vẫn khai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư lâm nghiệp. Giải thích sự việc này, ông Hiệp cho là ‘do yếu tố lịch sử’.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Giáo dục công an cộng sản