Vn phi dao phi truong xuong cap

Phi đạo phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị nứt vỡ

Khai thác vượt công suất quá nhiều nên phi đạo hai phi trường lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị nứt vỡ, phụt bùn…  có thể phải đóng cửa.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng