Bienban

Phá đường nhựa để quay về thời đường đất

Sau gần 60 ngày tạm giữ xe lu thi công đường nhựa của ông Bùi Hoàng Anh, lãnh đạo địa phương ở TPHCM đã đồng ý thả xe với điều kiện ông Anh phải phá đường nhựa láng o để trả lại con đường đất xấu xí cho xã theo đúng hiện trạng ban đầu…

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản