Vn pha nui nha trang 1

Phá nát núi ở Khánh Hòa để xây biệt thự mà chính quyền ‘không rõ’

-

 

nợ công Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản