Do rac uy ban

Phản đối bất thành, người dân mang rác đến đổ tràn cổng Ủy ban xã

Cho rằng cán bộ bán hết đất, không còn chỗ đổ rác, không biết kêu cứu với ai nên một người đàn ông đã kéo xe rác đến trước cổng Ủy ban xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để đổ.

 

Việt Nam công an cộng sản