Phe lieu

Phế liệu khắp thế giới ‘ầm ầm’ nhập cảng vào Việt Nam

 Trong khi Trung Quốc cấm nhập cảng phế liệu từ cuối năm 2017 thì phế liệu vẫn ầm ầm tràn vào Việt Nam gây ùn ứ tại các cảng biển khiến chính quyền Việt Nam điêu đứng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản