Ng phu trong

Ông Nguyễn Phú Trọng “đang hôn mê tại bệnh viện Chợ Rẫy”

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản