Nguyen manh hung 1

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT

Mới đây, Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT thay ông Trương Minh Tuấn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản