Ông Hữu Thỉnh: Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta!

Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sáng nay 9-1, chủ tịch liên hiệp Hữu Thỉnh vui mừng loan báo các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, 'Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta'.

 

nợ công Việt Nam Giáo dục công an cộng sản